maandag 7 maart 2011

Parousie

Afgelopen zaterdag was de Amerikaanse dichter Rob Halpern te gast in Perdu. Zijn werk brengt op tamelijk indringende wijze de desastreuze politieke werkelijkheid waarin we ons bevinden onder woorden, maar wil tegelijkertijd trouw blijven aan een utopisch verlangen.

Samen met Samuel Vriezen vertaalde ik de reeks Some Speculations Around George Oppen's Parousia. Hieronder het eerste gedicht uit de in totaal zestien gedichten tellende reeks, die mediteert op het werk van George Oppen:

Enkele Speculaties Omtrent George Oppens Parousie


—“de achteloze gruwel van het ijzer”

(Waarmee hij vast bedoelde te worden

Doorboord door iets ondoordringbaars ik
Bedoel genaaid & genageld aan hout een balk
Nog zingend van hemel of steen of glas

Wat dan ook te noemen en dus al noemend
Dat ding te doen komen schijnbaar te overwinnen
Op zijn idee zelf of de arbeid die maakte dat

Het er onvoorstelbaar uitzag een glans zo gehard
Door de tijd een spraak zo onzuiver zo volkomen
Samenvallend met de spijker wat mijn ding vermijdt

— je leegte onmogelijk te dragen.


De vertalingen worden, samen met drie gedichten van George Oppen, gepubliceerd in het volgende nummer van Parmentier, dat in juni zal verschijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten